İzmir Ekonomi Üniversitesi Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Birimi, Türkiye'de bilim ve teknoloji teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan ve çok sayıda akademisyen, girişimci, araştırmacı, sanayici ve öğrenciyi destekleyen TÜBİTAK ve ulusal ve uluslararası fon kaynakları hakkında bilgilendirmek ve güncel bilgiye ulaşmak önem arz etmektedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi TTO Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler kapsamında hedef kitle olan akademisyenler, öğrenciler, sanayiciler ve girişimcilere verilen hizmetler ile proje kültürünün geliştirilmesi, profesyonel proje geliştirme ve yönetimi bakış açısının kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda fon kaynaklarına ulaşımda yol gösterilmesi, proje ortağı bulma platformları ve fırsatların oluşturulması, projelerin mali ve idari yönetimi, proje yürütme ve raporlamada destek verilmektedir. 

 

İEÜ - TTO|Destek ve Fon Kaynaklarına Erişim

İzmir Ekonomi Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi, TTO akademisyenlerin, öğrencilerin ve sanayicinin doğru, hızlı ve etkin bir biçimde ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından faydalanmalarını hedeflemektedir. Akademisyenlerin uzmanlık alanlarına uygun ulusal ve uluslararası fon ve hibe programları ile açık çağrılar hakkında bilgilendirmek ve yönlendirmeler yapılmaktadır.

 

TÜBİTAK ARDEB, BİDEB, TEYDEB, Uluslararası İkili İşbirlikleri, H2020 Çağrıları, Sürekli Açık Çağrılar ve Diğer Çağrılar (KOSGEB, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve diğer Kalkınma Ajansları, gibi) hakkında bilgi verilmektedir ve açık hibe ve desteklerden akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz, sanayicimiz ve girişimcilerimiz zamanında haberdar edilmektedir. 

Açık araştırma proje çağrıları ile ilgili bilgi edinmek için aşağıdaki linkler kullanılmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası Açık Proje Çağrıları ve Fonlar için lütfen tıklayınız.

 

İEÜ - TTO|Araştırma Projeleri Geliştirme ve Yönetimi Desteği

İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi akademisyen ve araştırmacıların proje geliştirme süreçlerine destek olmaktan sorumludur. Araştırma projelerine yönelik proje geliştirme ve başvuru süreci kapsamındaki destek verilmektedir. Talep edildiği taktirde başvuru sürecinde projenin program beklentilerine uygun olarak, başvuru tarihinden önce başvurusunun eksiksiz hazırlanmasına destek olunmaktadır. Proje başvurularında gerekli olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne ait idari bilgilerin proje yürütücüsüne sağlanmaktadır. Araştırmacıların hibe programlarına başvuru konusunda yol haritalarını çıkarmak. Ulusal ve uluslararası hibe programlarına sunulacak proje önerilerinin hazırlanması ve başvurularının yapılması konularında destek verilmektedir ve fon sağlayan kurumlar ile akademisyenlerin arasında güncel bilgi akışını sağlamak ve gerektiğinde bilgi paylaşım platformları oluşturulmaktadır.

Projeler kapsamında satın alımlar sürecinde kullanılan formlar ektedir.

 
page-1 (12)-1.jpg
page-2 (12)-1.jpg
page-3 (4)-1.jpg